mario vinković

Mario Vinković Dada

Rođen sam 2. ožujka 1962. godine u Bošnjacima, gdje sam završio osnovnu školu. Srednju šumarsku školu završio sam u Karlovcu nakon čega se vraćam u rodne Bošnjake. Odrastao sam u šokačkoj katoličkoj obitelji što je potaklo moju ljubav prema Šokadiji, šumama i Slavoniji. U svojim pjesmama slavim čovjeka i Slavoniju, a inspiraciju crpim iz svakodnevnih životnih zgoda. Cijelo djetinjstvo proveo sam u radu na slavonskim njivama i šumama sa svojom dvojicom braće, a tu tradiciju nastavljam sa svojom trojicom sinova.

Od 1990. godine član sam HSS-a, a od 1992. godine sudjelujem u Domovinskom ratu kao pripadnik 131. brigade i nositelj sam spomenice Oluja.

Prvu zbirku pjesama Sve ljubavi moje izdao sam 2016. godine i u njoj sam opjevao ljubav prema rodnim Bošnjacima i pripadnost Cvelferiji, a pjesme su prikupljene iz đačkih bilježnica.

Zbirka Ispod kape šokačke tematski je vezana uz političko stanje u Hrvatskoj i nestajanje hrvatskog življa te obiluje domoljubnim motivima koji na jasan način izražavaju zanos nacionalnim identitetom. Iza tih motiva skriva se šokački inat i vezanost uz Slavoniju.

Treća zbirka pjesama, Iz Bošnjaka Cvelfer sam tematski je slična prvim dvjema zbirkama, što pokazuje moju ljubav prema rodnom kraju.

Pjesništvom se bavim za svoju dušu, te svojim stihovima nastojim obradovati svoje prijatelje i obitelj. Slavonija je moja vječna muza i nepresušno vrelo ljepote.

Rekli su o meni...

viktorija gagulić

Pjesme koje Mario Vinković-Dada piše su odraz njegove duše, a pjesme su iskrene i pune ljubavi i boli, jednom riječju prekrasne. To sve govori o njemu!

Viktorija Gagulić

gloria la marr

Pjesnik u svojim zbirkama poručuje koliko Slavonac voli svoju Slavoniju, ona je u njegovim pjesmama sasvim živa, kao u vremenima kojih se rado prisjeća.

Gloria La Marr

liza

Hvala dragi pjesniče za sve stihove i riječi koje su nas znale vratiti u djetinjstvo, običaje naše drage Slavonije. Još dugo ti nama pisao stihove u kojima ćemo uživati.

Liza Maršić Kušmić