Druga promocija moje treće zbirke pjesama

pozivnica na drugu promociju treće zbirke pjesama

Pozivam vas sve na drugu promociju moje treće zbirke pjesama "Iz Bošnjaka Cvelfer sam" koja će se upriličiti u Bošnjacima. Ovdje saznajte sve potrebne informacije...

Prva promocija moje treće zbirke pjesama

pozivnica na prvu promociju treće zbirke pjesama

Pozivam vas sve na prvu promociju moje treće zbirke pjesama "Iz Bošnjaka Cvelfer sam" koja će se upriličiti u Domu kulture Vrbanja. Ovdje saznajte sve potrebne informacije...

Promocija moje druge zbirke pjesama

pozivnica na promociju druge zbirke pjesama

Pozivam vas sve na promociju moje druge zbirke pjesama "Ispod kape šokačke" koja će se upriličiti u Domu kulture Vrbanja. Ovdje saznajte sve potrebne informacije...

Promocija moje prve zbirke pjesama

pozivnica na promociju prve zbirke pjesama

Pozivam vas sve na promociju moje prve zbirke pjesama "Sve ljubavi moje" koja će se upriličiti u kafiću Marivo u Vrbanji. Ovdje saznajte sve potrebne informacije...